NA MUCHY Granulat Sheila 1 kg

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 277
 • Dostępność: Jest Jest  (500 szt.)
 • Czas realizacji: 24 h od pon-pt
 • 79,99 zł / szt.
 • szt.
 • ONE SHOT GRANULAT NA MUCHY 1kg - GOTOWY DO UŻYCIA

  Gotowy do użycia granulat przeznaczony do zwalczania owadów latających (w szczególności much) w pomieszczeniach typu:

  - stajnie

  - stodoły

  - chlewniach

  - wiaty

  - pomieszczenia dla drobiu

  - inne budynki inwentarskie

  -----------DZIAŁA DO 8 TYGODNI !------------

 • Kategoria: Dla zwierząt
ONE SHOT GRANULAT NA MUCHY 1kg Produkt rozsypać w różnych miejscach gdzie gromadzą się muchy, w pobliżu przebywania zwierząt, ale poza ich zasięgiem. Produkt rozsypać w postaci cienkiej warstwy, w kilku miejscach na powierzchniach poziomych, na papierze lub kartonie w ilości 200g/100m2. Efekt owadobójczy następuje po 5 dniach od zastosowania. Jeżeli konieczne zabieg powtórzyć po 2 do 3 tygodniach. Produkt można również zawiesić w odpowiednich przynętach, w miejscach do których nie mają dostępu zwierzęta i ludzie. Rozsypany produkt zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku. Przechowywanie produktu Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz. Unikać zrzutów do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Rozsypywać w miarę potrzeb w miejsca, w których występują muchy lub umieścić granulki w dystrybutorze. ONE SHOT GRANULAT NA MUCHY 1kg Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne. Zawartość usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami Pierwsza pomoc W kontakcie ze skórą: zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą z mydłem. W kontakcie z oczami: przemywać wodą utrzymują powieki otwarte. Narażenie inhalacyjne: Wyprowadzić poszkodowanego z zasięgu narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. Przypadkowe spożycie nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza lub skontaktować się z najbliższym Ośrodek Toksykologicznym. Możliwe uboczne skutki stosowania: zaczerwienienie, podrażnienie oczu i skóry, podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego. Postępowanie z odpadami Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Odpadowy produkt oraz opakowanie przekazać do utylizacji do uprawnionego zakładu. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby.