PIRETROX TM

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 252
  • Waga: 1.1 kg
  • Dostępność: Brak Brak  ( szt.)
  • Czas realizacji: 24 h od pon-do piątku
  • 0,00 zł / szt.
  • szt.
  • PIRETROX TM naturalna permetryna

  • Kategoria: Zwalczanie » Owady Latające

PIRETROX , NATURALNA Piretryna znana i używana już w starożytności PIRETROX™ –jest to naturalny insektycyd znany już w starożytności. Substancja czynna wywiera "efekt uderzeniowy" (knock-down effect), porażając system nerwowy i układ mięśniowy owadów, głównie pluskiew. Jest to proces odwracalny, jeśli nie zostanie zastosowana odpowiednia dawka . Historia stosowania pyretryn, do zwalczania organizmów niepożądanych sięga Starożytnej Persji i Chin. Stosowana jako remedium na wszy i pchły w starożytnym Rzymie i krajach Bliskiego Wschodu. Tradycyjnie używana w Chinach jako lek przeciwpasożytniczy. Śmiertelne dla owadów w stężeniach podanych na opakowaniu, w mniejszych mają efekt je odstraszający. Są znacznie mniej toksyczne dla ptaków i ssaków niż wiele syntetycznych środków owadobójczych, pod wpływem światła, ulegają biodegradacji, dzięki temu w miejscu użycia, nie ma toksycznych pozostałości . Uważane są za jeden z najbardziej bezpiecznych insektycydów. Preparat stosuje się do zwalczania owadów latających: komary, komary tygrysie ,muchy, osy oraz owadów biegających i pełzających: karaluchy, mrówki, rybiki, prusaki, pluskwy, wołki zbożowe. Może być efektywnie stosowany w celu zwalczania tych szkodników wewnątrz pomieszczeń: w budynkach mieszkalnych,gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności ,w domach, szkołach ,żłobkach, przedszkolach, siłowniach, koszarach, kinach, teatrach, poczekalniach, stacjach i lotniskach, stołówkach, hotelach, restauracjach, szpitalach (w obszarach, niezwiązanych z działalnością kliniczną), domach opieki i spokojnej starości , w wiatach, budynkach gospodarczych, w budynkach gospodarstwa rolnego (takich jak stodoły ,stajnie, mleczarnie i w dojarniach) oraz na zewnątrz pomieszczeń: ściany zewnętrzne, fundamenty, tarasy ,szczeliny okienne, podjazdy, chodniki, ścieżki, parkingi, przy pojemnikach na odpady. Preparat może być stosowany wewnątrz pomieszczeń, oraz na zewnątrz pomieszczeń metodą malowania lub metodą oprysku. Stosowanie: Należy właściwie wyznaczyć obszar objęty zabiegiem. PIRETRO X™ - stosuje się jako ciecz, w następujących dawkach: Owady biegające i pełzające: Wewnątrz pomieszczeń: przygotować roztwór 3% (300 ml na 10 l wody). Rozprowadzać na ścianach, podłogach, żaluzjach Owady latające :wewnątrz pomieszczeń ,przygotować roztwór 3% (300 ml na10 l wody). Rozprowadzać na ścianach, podłogach, żaluzjach itp. Na zewnątrz pomieszczeń: przygotować roztwór 3% (300 ml na 10 l wody) i rozprowadzać go na zewnętrznych ścianach budynków, chodnikach itp. ,na 100-150m2powierzchni. W przypadku zastosowania na osy – preparat stosować bezpośrednio na osy. Stosować oprysk opryskiwaczem ręcznym , przy większych powierzchniach używać opryskiwaczy ciśnieniowych. Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: 30 min w przypadku zwalczania mrówek , moli spożywczych i wołków zbożowych, 60 min w przypadku zwalczania much i komarów, 15 min w przypadku zwalczania os. Produkt posiada właściwości owadobójcze na zewnątrz pomieszczeń pod warunkiem, że nie zostanie usunięty z miejsca jego zastosowania ( np. na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych). W przypadku usunięcia produktu z miejsca zastosowania należy powtórzyć zabieg. Przed rozpoczęciem zabiegu ,należy usunąć wszystkie niezabezpieczone szczelnym opakowaniem artykuły spożywcze i pasze, a także zwierzęta hodowlane i domowe oraz zabawki, nieopakowane naczynia i inne przedmioty użytkowe, mogące mieć kontakt z żywnością. Ściany opryskane lub pomalowane produktem zabezpieczyć przed dostępem małych dzieci. Stosować powyżej 1,20 m wysokości w przedszkolach, szkołach i żłobkach. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Po pracy umyć się wodą z mydłem. W miejscu pracy zapewnić dobrą wentylację. Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń: 50 minut