SKUTECZNE ZWALCZANIE KRETÓW - GREENPHOS

151
Waga: 1 kg
Dostępność:  (0 szt.)
Czas realizacji: 2-3 dni
Preparat Greenphos służy do zwalczania kretów.
DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE DLA PRZESZKOLONYCH OSÓB.
Środek w formie pastylek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, o działaniu gazowym.
Działanie środka polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu – fosforowodoru. Jedna pastylka o wadze 0,6 g wydziela 0,2 g fosforowodoru. Obiekt należy przygotować do zabiegu, a środek stosować ściśle według obowiązującej szczegółowej instrukcji stosowania.

Uwaga! Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośreniej ochrony ujęć wody orazna terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

 

PRZESTRZEGAJ ETYKIETY-INSTRUKCJI STOSOWANIA W CELU OGRANICZENIA RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ: fosforek glinu- 56%

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONE EKIPY
Przed otwarciem opakowania i zastosowaniem środka dokładnie zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania.
Pozwolenie MRiRW R-41/2014 h.r.